KONFIRMATION

Da du blev døbt, sagde dine forældre ja på dine vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til at sige ja til den kristne tro.
Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Også når du nu går fra at være barn til at være ung, for konfirmationen er det kirkelige ritual, der markerer overgangen fra barndom og ungdom.

Mange konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på formler, så det handler ikke om at tro nok. Tro handler også om tvivl. Og så er det så heldigt, at det ikke kun er dig, der skal sige ja ved konfirmationen. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at være med dig. Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet og til at Gud er en del af dit liv.
Du skal dog være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes, før du kan blive konfirmeret.

Konfirmationsforberedelse

Konfirmationsforberedelse i Vammen Kirke foregår onsdag morgen, kl. 7:30-8:30. Stedet er konfirmandstuen i Vammen præstegård, Nørregade 27B.

Når man går til præst lærer du om Gud og Jesus. Vi snakker om livets store spørgsmål, og alt det der virkelig betyder noget. Vi læser, ser film og skal på konfirmandweekend.

Ud over konfirmationsforberedelsen skal du deltage i mindst 10 gudstjenester op til din konfirmation. Nogle gange laver konfirmanderne og præsten sammen en ungdomsgudstjeneste.

Sådan foregår selve konfirmationen

Ved konfirmationer i vore kirker går præst og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig ud for den stolerække, hvor din familie sidder.
Konfirmationen starter som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en kort prædiken, samt en tale til jer konfirmander. Og I siger trosbekendelsen sammen.


Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor I konfirmander knæler. Præsten siger hver enkelt konfirmands navn, og du bekræfter troskendelsen ved at sige ja og blive velsignet. Bagefter siger præsten et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord, som du kan tage med videre ud i livet.
Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen.
Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.

Tilmelding

Tilmelding til konfirmationen foregår via følgende link

https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding

Tilmeldingen er åben fra 1. januar til 30. september, men vi vil foretrække, hvis tilmeldingen først sker i forbindelse med informationsaftenen i løbet af august.

Kommende datoer

Har du et barn, der skal konfirmeres i 2020 eller 2021, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.


2020: 26. april 

2021: 25. april