BIGUM KIRKE

Bigum kirke ligger ca. 20 km nordøst for Viborg og ca. 17 km sydvest for Hobro. 

Den ligger på en odde i Tjele Langsø og består af romansk kor og skib samt senere tilbygget tårn mod vest og våbenhus mod nord. 

De romanske mure er af granitkvadre på skråkantsokkel. Nogle oprindelige vinduer ses. Begge døre er bevaret; syddøren er dog tilmuret. Norddøren har halvsøjler med kapitæler i form af mandshoveder. 

Tilbygningerne er af mursten; tårnet er senmiddelalderligt, våbenhuset fra nyere tid. Sydmuren er delvis omsat 1874 og 1888. 

Det indre har bjælkeloft. Romansk granitfont. Adelsvåben på dåbsfadet. 

Over alteret var tidligere en tavle med maleri i simpel ramme. 1946 blev der i forbindelse med en større istandsættelse af kirken ved arkitekt S. Vig-Nielsen, Viborg, opsat en ny altertavle af Stefan Viggo Pedersen: Kristi korsfæstelse. 

Prædikestol fra det 18. århundrede. 

På korets sydvæg er ophængt en kårde og på dets nordvæg en trætavle med drevne, ligkisteagtige metalbeslag over fru Maren Juul til Bigum, † 1600.