LINDUM KIRKE

Lindum kirke ligger ca. 22 km nordøst for Viborg og ca. 14 km sydvest for Hobro. Den består af kor og skib fra romansk tid samt senere tilbygget tårn mod vest og våbenhus mod syd. De romanske mure er af granitkvadre på | skråkantsokkel. De oprindelige vinduer i nord er bevaret; desuden korbuen og begge døre, med halvsøjler. Ved den tilmurede norddør er kapitælerne mandshoveder. 

Tårnet er af munkesten og har gavle i nord og syd. Det stammer fra den senere middelalder. På tårnmuren ses Christian Ditlev Lüttichaus og hans hustru Helle Trolle Urnes initialer samt årstallet 1739. Våbenhuset, som er af mursten, er langt yngre end tårnet. Korgavlen er omsat i nyere tid; på den ses en kvader med et mandshoved i ophøjet relief. 

Det indre har bjælkeloft. Altertavle fra 1924 med ramme udskåret af P.Skovgaard i Viborg og med maleri af Larsen Lund. Romansk granitfont. 

På kirkegården er der 1917 rejst et mausolæum over lærer Poulsen, Lindum, bekostet af hans søn.